9 תשובות
עמוד זה זכר אז שלושה עמודים
עמוד אחד
שלושה עמודים
:)/
שלושה
שלוש עמודים:)
שלושה עמודים:)
שלושה עמודים
שלושה עמודים
שלושה עמודים

שואל השאלה:
אז התשובה היא שלושה
תודה