10 תשובות
שלוש כי שנה זה נקבה
שלוש, שנה>נקבה>שלוש
שלוש שנים.
שלוש שנים
משום ששנה זה נקבה
שנה אחת - שלוש שנים.
שלוש שנים.
CUP
שלוש
שלוש שנים.