10 תשובות
שלושה
שלושה שולחנות
שלושה
שולחנות-יפים שולחנות-מסודרים
שלושה שולחנות. שולחן זה בזכר
שלושה שולחנות
שולחן גדול.
גדול - זכר.
זכר - מוסיפים ה'.
שלושה.
אומרים שלושה שולחנות
כי שלושה זה לזכר
ושלוש זה לנקבה

בהצלחהD:
שלושה.
שולחן אחד שלושה שלחנות.
שלושה מכיוון ששולחן זה זכר
שלושה
באותו הנושא: