26 תשובות
שלושה שקלים.
שלושה שקלים.
שקל אחד, שלושה שקלים
שלושה שקלים
שלושה
שלושה
שלושה שקלים.
שלושה שקלים.
Aro
שלושה שקלים את יכולה להגיד לעצמך "שקלים חדשים" (זה כבר מראה ששקלים זה זכר, ולכן הצורהשל המספר תיהיה בזכר גם היא)
שלושה שקלים
שלושה שקלים
שלושה שקלים.
שלושה שקלים
שלושה שקלים
שקל אחד שלושה שקלים
שלושה שקלים
שלושה שקלים
נקבה- אחת, שתיים, שלוש, ארבע..
זכר- אחד, שניים, שלושה, ארבעה..
שקל=זכר.
לכן אומרים- שלושה שקלים.
שלושה שקלים! ללמוד שם המספר בדחיפות.
אנונימי
שלושה שקלים
שלושה שקלים.
נראלי שהיא הבינה
שלושה שקלים.
שלושה שקלים.
נושקא:

אני חושב שאפשר להגיד גם "עשרים שקל" "שלושים שקל" "ארבעים שקל" וכמובן "חמישים שקל".
זה שונה מ:
"עשרים ותשעה שקלים"
"שלושים ושמונה שקלים"
או;
"ארבעים וחמשה שקלים"

ההבדל הוא, שבדוגמאות האחרונות, הצורה "שקלים", נהגית בגלל ה-: "תשעה" "שמונה" ו"חמשה", וזה בהתאם לספירה מ- 2- 19, שבמקרים האלה אנו אומרים "שקלים".