7 תשובות
שלושה
חור אחד
שלושה
שלטשה חורים.
שלושה
כי חור זה זכר
שלושה
Aro
שלושה
שלושה