2 תשובות
Ea=af
זוויות הבסיס שוות זו לזו
A הוא הגובה לבסיס ef
כולי וכולי..
אפשר יותר מדוייק?
לדוגמה, איזה זויות בסיס שוות? כי לפי הנתון שרשמת אפשר להסיק 3 זוגות של זויות בסיס שוות