תשובה אחת
כי במשולש שווה שוקיים התיכון והגובה מתאחדים
באותו הנושא: