7 תשובות
ששתי זוויות הבסיס שלו שוות
זוויות בסיס שוות/צלעות סמוכות שוות.
השוקיים שלו אמורות להיות שוות
זוויות בסיס שוות/ צלעות הבסיס שוות
אם השוקיים שוות, אם זויות הבסיס שוות (משפט הפוך)
אם השוקיים שלו שוות
שואל השאלה:
אבל איך אפשר להוכיח שהשוקיים שלו שוות