5 תשובות
בדיוק
כן
כן זה הצלע מתחלקת לשתיים, ו-af=fb