תשובה אחת
שצלע של מצולע אחד שווה לצלע של מצולע אחר עפ סדר האותיות שלהם.