3 תשובות
בהתאמה זה אומר לפי הסדר שנאמר, כלומר, bk חוצה את זווית b, ו bs חוצה את זווית c
שהקטע חוצה את הזווית לשתי זוויות שוות כל קטע תזווית שלו
שואל השאלה:
תודה הבנתי
באותו הנושא: