4 תשובות
בטענה את רושמת "abcd מלבן", ובעמודת הנימוק שליד את רושמת "נתון".
טענה- abcd מלבן
נימוק- נתון
abcd-מלבן, נתון
abcd מלבן בטענה.
"נתון" - בנימוק.