2 תשובות
נותנים לך שמות של קטעים אחרי המשפט שאמרת, בהתאמה אומר שg היא הנקודה האמצעית של הקטע הראשון שמוזכר וh היא הנקודה האמצעית של הקטע השני שמוזכר.
רשם אחרי זה של איזה קטעים?
אם כן, אז הכוונה היא ש-g היא האמצע של הקטע הראשון שרשום לך, ו-h היא של השני
באותו הנושא: