2 תשובות
צלעות מקבילות הן צלעות נגדיות תמיד, צלעות נגדיות זה הצלעות במרובע שלא נוגעות אחת בשניה, צלעות מקבילות הן צלעות נגדיות שמקבילות אחת לשנייה
צלעות נגדיות לא בהכרח מקבילות זו לזו.
באותו הנושא: