7 תשובות
רצח זה במתכוון. הריגה זה לא במתכוון.
צחי
רצח זה בכוונה, הריגה זה לא בכוונה
אני רק יוסיף למה שענו שבעונש עם רצח הרבה יותר מחמירים..
* רצח – רצח או רצח בכוונה תחילה (מושג זהה) הוא פשע של המתת אדם בידי הזולת, מתוך כוונה תחילה. הדבר נחשב למעשה פשע חמור, וזו הדרגה החמורה ביותר מבין שלושת סוגי הפשעים. במרבית מדינות העולם העונש על רצח הוא מאסר עולם. במדינות מחמירות העונש על רצח הוא מוות.
* הריגה - עבירת ההריגה היא עבירה תוצאתית. אדם הגורם למותו של אדם אחר ע"י מעשה או מחדל אסורים - יואשם בהריגה. להבדיל מרצח – כאן אין כוונה לרצוח מישהו אלא מעשה או מחדל שגרמו לכך ללא כוונה תחילה. עבירת הריגה זו דרגה חמורה פחות מרצח. העונש על הריגה הוא מאסר בן עשרים שנה.
מאיר עובדיה מומחה סטיפס
אוסיף שהריגה יכולה להיות גם בהגנה עצמית ואני לא בטוח שיש עונש או עונש קל
בריכה זה בטעות ורצח זה בכוונה
הריגה*