5 תשובות
קואליציה = בעד
אופוזיציה = נגד

בעד ונגד מי? מפלגות בשלטון (המפלגות המרכיבות את הממשלה)


שואל השאלה:
לא הבנתי..
אנונימי
לאחר קיום בחירות ממנה הנשיא נבחר אחד שתפקידו לנסות ממשלה (כרגע נראה כי בנימין נתניהו יקבל את התפקיד).
משימתו תהיה להצליח ולהגיע הסכם עם מפלגות אחרות כך שסך המנדטים של אותן מפלגות יעבור את המספר 61 שזהו הרוב הנדרש ע"י לקיים ממשלה.
המפלגות אשר יחברו לאותה קבוצה נקראות קואליציה והן מרכיבות את הממשלה.
שאר המפלגות, אלו שלא חברו לנתניהו נקראות אופוזיציה והן לא חלק מהממשלה.
מאיר עובדיה מומחה סטיפס
בקיצור, חברי המפלגות הגדולות (ולפעמים מצטרפות גם חלק מהמפלגות הקטנות יותר) בכנסת, עושות הכל כדי להגיע לשיתוף פעולה, ומצליחות להקמת ממשלה חדשה נקראות - קואליציה. ואילו כל שאר המפלגות האחרות הנמצאות בכנסת הן- אופוזיציה. חברי האופוזיציה י והקואליציה כולם נמנים על 120 חברי הכנסת.
- אופוזיציה היא כינוי כולל לעמדות, ארגונים ותנועות המתנגדים פוליטית או אידאולוגית לשלטון או לעמדתו, ולא בהכרח כאלה הפועלים במסגרת פרלמנטרית, בהקשרה הפרלמנטרי-מדיני אופוזיציה היא כינוי לכל המפלגות שאינן חברות בקואליציה, כלומר לא התאגדו לשיתוף פעולה בגוף המחוקק עם מפלגת השלטון ועם המפלגות שתומכות בה (אשר נציגיהן חברים בממשלה)

- קואליציה היא מעין ברית בין ישויות שונות, המשתפות פעולה לקידום עניין משותף בדמוקרטיות פרלמנטריות, נזקקת הממשלה (הרשות המבצעת) לתמיכת הפרלמנט (הרשות המחוקקת) כדי לפעול (זה מקור המושג "דמוקרטיה פרלמנטרית")