4 תשובות
גנרטיבי - יוצר
בא מהמילה "גנרציה" - יצירה.
אכ גנרטיבי משמע יוצר.
יוצר - בונה
- התא השני הנוצר בהתלקחות שלושה תאים.
אוווונלין