5 תשובות
לפני
פרו זה קדום, אם אני לא טועה
פרו ציוני זה אדם שתומך בציונות.
זה תומך מעודד בעד.. הציונות במקרה הזה
תומך ברעיון הציונות.