3 תשובות
כן יש זמן מסוים.
זה תלוי במנהגים: יש שנוהגים מיד בשקיעת החמה. ויש שנוהגים מיד בצאת הכוכבים (12 דק' אחרי שקיעת החמה)
אבל אסור להדליק לפני שקיעת החמה\צאת הכוכבים.
חנוכה שמח!
זה לא כמו נרות שבת שיש זמן אבל יש כאלה שנוהגים בשקיעה ויש כאלה שבצאת הכוכבים!
זה לפי מנהג הספרדים והאשכנזים
אנונימי
מצווה עם צאת הכוכבים, אחרי שקיעת השמש, אבל כמו שענתה הראשונה, אסור להדליק קודם. מאוחר יותר נוהגים להדליק אלה שמחכים לבן משפחה שיחזור וכו'.. אבל לאחר סתם כך, לא רצוי