8 תשובות
אחרי נרות שבת
לפני
למה ביום שבת צריך להדליק נרות?
איזה הדלקת נרות שבת, היום שבת לא מדליקים נרות, אם אתה מתכוון לנרות של חנוכה אז קודם כל מוציאים תשבת ואחכך מדליקים נרות
הדלקת נרות שבת מדליקים ביום שישי קצת לפני כניסת השבת
היום מדליקים בצאת השבת כי אסור להדליק אש בשבת
וביום שישי אמורים להדליק קודם את הנרות של חנוכה כי אם מדליקים קודם את הנרות של שבת זה נחשב כאילו הדלקת אש בשבת
אנונימי
אחרי שמוציאים את השבת
אחרי.
לא אחרי, לפני! מדליקים קודם נרות חנוכה ואז נרות שבת