3 תשובות
בשעה 4:58 נכנס הצום. מין הסתם תדליקי נרות 5 דק לפני.
והלגיד את הברכה הרגילה של שבת..
בשעה 5.00 מדלקים ומברכים ''להדליק נר של שבת ויום הכיפורים'' גמר חתימה טובה.


ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת ויום הכיפורים. ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
אלונה
באותו הנושא: