2 תשובות
יש שתי שיטות לגבי התארוך

שיטה ראשונה של הרמב"ם שהדלקת הנרות התחילה כבר באותו הדור של ניצחון המכבים

"ומפני זה התקינו חכמים *שבאותו הדור*, שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מלילי חמישה ועשרים בכסליו, ימי שמחה והלל; ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים, בכל לילה ולילה משמונת הלילות. וימים אלו, הן הנקראין חנוכה". (רמב"ם הל' מגילה וחנוכה פרק ג, הלכה ג)

שיטה שנייה גורסת שכל זמן שבית המקדש היה קיים לא הדליקו נרות חנוכה שהרי היו מדליקים את המנורה הקבועה.

וכדי לא לשכוח את הנס היו קובעים את 8 ימי חנוכה ימים טובים של הלל והודאה, ללא הדלקה.
ורק לאחר חורבן בית שני התחדש המנהג להדלקת הנרות זכר לנס וגם זכר לבית המקדש ששם נעשה הנס
אני לפני 6 שנים סיימתי לקרוא וללמוד את התנ"ך ומאז אני כבר לא חוגג את חג חנוכה.

חנוכה זה ממש לא חג, היכן אלוהים ציווה אותנו להדליק נרות חנוכה?

הרבנים כמובן יגידו שכתוב בתורה "כל אשר יורוך", כשהכוונה לגדולי התורה שבדור שאלוהים נתן להם סמכות, אך לא כך הדבר!
גם לי אמרו את זה כל אשר יורוך, לא תסור ימין ושמאל.

הבעיה שאנשים לא קראו את כל הפרק בספר דברים יז' פסוק ח'-יב'
" (ח) כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
(ט) ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט
(י) ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך
(יא) על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל
(יב) והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל"

מדובר כאן על משפט שנפלא מאיתנו-אין נתונים מספיקים לגביו."כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט, בֵּין-דָּם לְדָם בֵּין-דִּין לְדִין וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע--דִּבְרֵי רִיבֹת, בִּשְׁעָרֶיךָ"

במצב כזה צריכים להעביר את המשפט לכוהני הצדק בבית יהוה. כלומר, מאחר והשופט האנושי אינו הצליח לקבץ מספיק נתונים. לדוגמא: רצח בסתר.. לכוהנים יש את האותות והמופתים והמזבח ואת האורים והתומים- בקיצור הם יכולים לשאול ביהוה.

לכוהנים יש את הקשר הישיר ליהוה האלוהים. ואם יש מלך שופט כמו דוד חייבים לשמוע לו כי הוא נקרא השופט בימים ההם."וְאֶל-הַשֹּׁפֵט, אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם"

כיום אין מלך (שופט) בישראל וגם אין כוהנים וגם לא בית מקדש.

כך שנכון להיום! הציווי הזה לא תופש! כאשר יגיע המשיח- ואו- יהיו כוהנים ובית מקדש, הציווי הזה מחייב את כולם.

בכל מקרה- מדובר כאן בפירוש על משפט צדק. " כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט"- "עַל-פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ, וְעַל-הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר-יֹאמְרוּ לְךָ--תַּעֲשֶׂה"

לסיכום מדובר כאן על משפט שנפלא מאיתנו-אין נתונים מספיקים כמו רצח ולא על לשנות ולהוסיף מצוות לתורה דבר הנוגד הוראה מפורשת בתורה "לא תוספו על-הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את-מצות ה' אלוהיכם אשר אנכי מצוה אתכם" (דברים ד', ב').

הדיבר השלישי בעשרת הדברים אומר

" י לֹא תִשָּׂא אֶת-שֵׁם-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, לַשָּׁוְא: כִּי לֹא יְנַקֶּה יְהוָה, אֵת אֲשֶׁר-יִשָּׂא אֶת-שְׁמוֹ לַשָּׁוְא."

אסור להגיד שאלוהים ציוונו על דבר שהוא לא ציווה.

להגיד שאלוהים ציווה להדליק נרות חנוכה זה שקר! במיוחד נשיאת שם אלוהים לשווא.

נ. ב
גם את נרות שבת הוא לא ציווה להדליק.
דן