2 תשובות
בית הלל כל יום מוסיפים נר
בית שמאי כל יום מפחיתים נר
בית הלל אומרים ביום הראשון להדליק נר אחד ואת השמש וכל יום להוסיף נר לחנוכיה
בית שמאי אומר להדליק ביום הראשון שמונה נרות וכל יום להוריד נר אחד..