7 תשובות
יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים
רוב הספרדים מברכים קודם ואחר כך מדלקים, אבל האשכנזים נוהגים הפוך, קודם מדלקים ואחר כך מברכים.
אני יודעת מהבית שקודם מדליקים ואח"כ מברכים.
אנונימי
בסיס התשובה נעוץ בשאלה האם מקבלים שבת בברכה של הדלקת הנרות.

ולכן לפי עדות אשכנז שמקבלים שבת בברכה, קודם מדליקים, ורק אחרי זה מברכים שאם יברכו, אז קבלו את השבת, ולא יוכלו להדליק.

ואילו בעדות ספרד ועדות המזרח שאין מקבלים שבת בברכה, לכן קודם מברכים ואח"כ מדליקים.

לפי הכלל: בכל המצוות מברך ועובר לעשייה.

לסיכום:
ספרדים (ההולכים לפי מר"ן השולחן ערוך) מברכים ואח"כ מדליקים.
אשכנזים (ההולכים לפי הרמ"א) מדליקים ואח"כ מברכים.

ולכן הספרדים ינהגו כפי מר"ן השולחן ערוך,
והאשכנזים כדעת הרמ"א.

וכל המשנה ממנהג אבותיו, ידו על התחתונה.
בֶּבֶּר מומחה סטיפס
בטח שמדליקים קודם ואחר כך מברכים
אצלינו מדליקין קודם ואחריו מברכין כי אחרי הברכה אסור כבר להדליק כי קבלו כבר השבת

אבל בחג זה אחר
קודם מברכים ואחריו מדליקין כי בחג מותר לבשל אם עירוב תבשילין
ספרדים ובני עדות המזרח -קודם מברכים ואז מדליקים
עדות אשכנז-קודם מדליקים ואז מכסים את העיניים, ומברכים