6 תשובות
וודאפאק מזה לעזזל V4?!
v1 פועל רגיל לדוגמה: play
v2 פועל בזמן עבר לדוגמה: went
v3 פועל סביל לדוגמה: sent
עד כמה שידוע לי אין V4

V1 - הפועל בצורת המקור שלו (כמו בהווה go, come, see, eat, work, play)

V2 - הפועל בצורת העבר הפשוט (went, came, saw, ate, worked, played)

V3- הפועל בצורת עבר שלישית פרפקט או סביל (gone, came, seen, eaten, worked, played)

shirantash מומחית סטיפס
שואל השאלה:
המורה שלנו עושה גם v4
תן לי דוגמאות ל V4 שאני אדע על מה היא מדברת?
shirantash מומחית סטיפס
אה אויש חיפשתי באינטרנט עכשיו הבנתי... זה מיותר זה משהו שהוסיפו רק לאחרונה

V4 - הפעלים בצורה של present progressive ז"א להוסיף ing לכל פועל: eating, sleeping, working..

יש גם V5 שזה פעלים בצורה של Present simple אבל רק לגופים שמקבלים תוספת S:

eats, drinks, walks, talks, plays
shirantash מומחית סטיפס