2 תשובות
לי עזרו לזכור כל מיני כינויים שהזכירו את המילים.
לדוגמא המילה give, הv3 שלה הוא given אז המילה הזאת מזכירה לי את החג thanksgiving אז תמיד כשאני שומעת give, אני נזכרת בחג הזה.
ללמוד כל יום/יומיים כמה פעלים, לקרוא את הפעלים כמה פעמיים ולרשום אותם.
ככה לפחות אני עשיתי והצלחתי לזכור את הטבלה.