4 תשובות
פעלים שלא משתנים
אנונימי
הפועל Set שזה להגדיר בכל הזמנים
שואל השאלה:
השאלה היא מה הפירוש בעברית
אנונימית
שואל השאלה:
זה אומר להניח?
אנונימית