2 תשובות
v1-הפןעל בצורה רגילה
v2-הפועל עם תוספת של הזמן
v3-זה מופיע בpresent perpect simple או פעיל סביל.
שואל השאלה:
V1 שייך לפיוצ'ר או לפרסנט סימפל?
אנונימית