תשובה אחת
V1 - צורת הפועל בהתחלה. כמו take
אני מקווה שאתה יודע מה עושים עם הפועל בהתחלה xD
V2 - צורת הפועל בפאסט סימפל. כמו took
כשרוצים לדבר בעבר פשוט
V3 - צורת הפועל בפאסט פארטיסיפל. כמו taken
משתמשים בזה בפראזנט פרפקט, פאסט פרפקט, פיוצ'ר פרפקט, פאסיב, וגוף שלישי מותנה.
מקווה שעזרתי (: