6 תשובות
1 זה המילה הרגילה בהווה
2 זה בעבר
3 המילה בסביל
ואלה במילים היוצאות דופן
צורת פעלים.. כל אחד כותבים בזמנים שונים
אנונימי
האתר הבא יעזור לך: אלו צורות הטייה של פעלים בכל מיני זמנים.
verb-צורת פעלים
זה פעלים בעבר..
V1 זה הפועל הרגיל
V2 זה פועל בעבר שלכל פעל יש צורה אחרת
ו V3 לא יודעת..
שואל השאלה:
כאילו נגיד אמרו לי
V3ּ+ED
מה אני צריכה לעשות