7 תשובות
רדיוס זה חצי קוטר וקוטר זה מיתר שעובר דרך מרכז המעגל.
קוטר זה הקו שחוצה את המעגל. רדיוס זה חצי ממנו
רדיוס R זה המרחק בין מרכז המעגל למעגל עצמו
קוטר זה החותך בין שתי נקודות במעגל
קוטר זה האורך של חצי המעגל ורדיוס זה החצי של הקוטר
קוטר=קו שעובר באמצע של העיגול דרך נקודת האמצע
רדיוס=קו שעובר מדופן המעגל עד לנקודת האמצע (חצי קוטר=רדיוס)
קוטר זה קו מקצה לקצה של העיגול שעובר בנקודת המרכז ורדיוס זה קו שעובר ממרכז העיגול לקצה כלשהו
באותו הנושא: