2 תשובות
שטח שווה לרדיוס בריבוע * פאי
תחלקי את השטח ל 3.14
ומהתוצאה תוציאי שורש וזה רדיוס
תכפילי ב2 תקבלי קוטר
שטח מעגל (S) שווה לפאי, כפול החזקה השניה של הרדיוס.
כלומר S=pi*r^2כלומר-
Sqrt (S/pi)=r
Sqrt- שורש

הרדיוס שהוא מחצית הקוטר (d)
לכן
Sqrt (S/pi)*2=d