תשובה אחת
מחלקים ב-3.14 ומוציאים שורש (פעולה הפוכה לחזקה) ואז יוצא הרדיוס.
R=15
באותו הנושא: