2 תשובות
בים סוף הים כביכול נחצה לשתיים ובירדן המים חזרו למעלה נגד הזרם ונעצרו איפה שהוא לפי הסיפור
אין כזה דבר "נס חציית הירדן"