תשובה אחת
שהכנהים הלכו ראשונים במרחק של 2000 אמה מעמיש ואיך שרגלי הכהנים נגעו במים המים נחצו לשניים ונעמדו כמו שני קירות עד שכל עמיש גמר לחצות הם לא זזו למרות שהארון היה כבד ואז הם עלו בחזרה מאיפה שהם ירדו לנהר כלומר שהם היו בצד מאיפה שעמיש באו ועמיש היו בצד השני ואז ארון ה' נשא אותם מעל המים והעביר אותם לצד של עמיש