תשובה אחת
בשתיהם הים והנהר נחצו לשניים
באותו הנושא: