2 תשובות
ששני הניסים קרו במים והשונה שבחציית ים סוף הים נחצה ל2 ובחציית הירדן הים הפך לקיר אחד