3 תשובות
מתכות בצד ימין של הטבלה ואל מתכות בצורה של מדרגות בצד שמאל. וגם במתכות יש כל מיני תגובות אחרות שאין לאל מתכות וההפך
שואל השאלה:
מתכות מוליכות חשמל ואל מתכות לא?
אנונימית
לשאלה השנייה כן.