2 תשובות
לפי מספר הטור זה המספר של האלקטרונים *ברמה האחרונה*
בטור 1 יש אלקטרון אחד
בטור 2 יש שניים וכן הלאה
(הטורים לא כוללים מתכות מעבר)
מספר האלקטרונים ברמה האחרונה זה אותו המספר של הטור של היסוד בטבלה המחזורית נניח מימן זה 1 אז יש לו אלקטרון אחד ברמה החיצונית