6 תשובות
שתיהם חשובים, אבל נראה לי יום כיפור יותר
כיפור
צום יום הכיפורים יותר "חשוב" כי הגורל שלנו מוחלט ביום הזה, אבל שניהם חשובים.
מבחינתי כל צום נועד בכדי לכבד את המסורת היהודית באותה המידה.
לדעתי יום כיפור, הרי מתי תמצא יום שבו תוכל לכפר על העבירות שלך.
אבל כול צום הוא חשוב.
ברור שיום כיפור