58 תשובות
לא. אם שבת קדוש יותר מכיפור, מדוע כשכיפור חל בשבת לא דוחים אותו כשאר הצומות? כיפור חשוב יותר משבת.
אם כך, שאלו חכמים, "למה העונש על חילול שבת הוא סקילה והעונש על חילול כיפור הוא כרת?", התשובה היא שביום כיפור הקב"ה נוהג במידת הרחמים, לכן, העונש הומתק, אבל בכלליות יום כיפור קדוש יותר.
בעיקרון כן.
על חילול כיפור ואכילה ושתיה בכיפור חייבים כרת.
על חילול שבת חייבים סקילה, שזו אחת מ4 מיתות בית דין, וזה יותר חמור.
כיפור יותר קדוש
בקשר לעונש שכתבת, תוכל לקרוא את העדכון בתשובה לי.
יותר קדוש בעיקרון כן.
אבל כיפור דוחה שבת שזה אומר שאם כיפור נופל בשבת אז צמים.
שואל השאלה:
אין כמו שבת! חולה על שבת אולי היא אשתי חחח
כן
חולה בגללך ולא עליך
טעות בידך, יום שבת קדוש מכיפור.
אחת הדעות לכך וההסבר הכי פשוט הוא שביום רגיל שמוציאים ספר תורה (שני וחמישי) קוראים שלושה, ראש חודש וחול המועד-ארבעה קוראים, יום טוב-חמישה קוראים-יום כיפור-שישה קוראים, יום שבת-שבעה קוראים.
הגמרא במסכת מגילה אומרת מעלין בקודש ולא מורידין-כלומר שככל שיש יותר קוראים בתורה היום הזה יותר קדוש.
מכאן שיום שבת קדוש מכיפור.
אבל בשבת הצטווינו להתענג, לאן כל זה נעלם? למה שאר הצומות נדחים וכיפור לא? מה גם, שכיפור כונה "שבת־שבתון" מה שמראה שהוא חשוב יותר.
כיפור זה חג מהתורה והתורה מצווה אותנו לחוגג את כל החגים בבזמנם! גם אם זה נופל בשבת עכשיו תגידו אם זה ככה כיפור יותר חשוב משבת וזה לא נכון שבת יותר חשובה מכיפור נו אז למה צמים בשבת? כי זה מצוות היום! כל חג דוחה את השבת... גם פסח שבית המקדש היה קיים היו דוחים את השבת היו מקרבים את קורבן פסח וכו' ועושים כמה דברים שאסורים לעשות בשבת.. למה? כי התורה התירה לצורך החג אז אותו דבר בכיפור אבל שבת קודש? יותר חשובה מכל החגים כולל מכיפור.
כל הצומות האחרות הן ציווי דרבנן, ואילו יום כיפור הוא ציווי דאורייתא.
"שִׁבְעִים פָּנִים לַתורה" (במדבר רבה י"ג).
אתה מערבב נושאים. כל כך פיארו את קדושת השבת שנאמר שצריך להיות שמחים ולא עצובים ולא להתענות בשום מצב, אבל הנה בא כיפור ומפר זאת. כיפור חשוב יותר מהשבת. פשוט הקלות בכיפור היא בגלל שזה יום הרחמים.
ובכלל, מה חשוב מה יותר חשוב? האם זה אומר שיש לזלזל באחר? שניהם ימים חשובים ויש לשמור עליהם.
I Don't Want to Exist
הדבר לא שייך לעניין.
זה שאפשר לפרש הרבה דברים אחרת זה משהו אחד, אבל בכלל אין מחלוקת בין הפוסקים מה יותר קדוש-יום כיפור או שבת.
אם היית מתווכח איתי לגבי למה זה ככה אז בזה היית צודק, יש הרבה טענות לעניין הזה.
הבאתי את הטענה הרווחת והכי ברורה.
חולה בגללך ולא עליך
אני לא מערבב שום נושא, אני מצטט את הגמרא ומביא את הסבר לרשי לטיעון שלה.
מה שאתה אמרת עכשיו זאת השערה.
אתה לא יכול לאמץ את הרעיון שכיפור יותר קדוש משבת בגלל סבירה.
וכפי שכבר הסברתי לך, כיפור זה חג מהתורה-ואנחנו צריכים לעשות את כל החגים בזמנם על פי התורה.
אז עכשיו אתה תוכל להגיד שכיפור יותר חשוב משבת, אז לא.. ממש לא.
כאשר נופל כיפור בשבת צמים כי זו מצוות היום.
אם היה חיוב דאורייתא נוסף שהוא לא כיפור והוא אף פחות קדוש משבת קודש עדיין היו עושים אותו ביום שבת ולא דוחים או מקדימים.
אם יש לקיים את מצוות היום, מדוע אין מנענעים לולב בשבת? ואם תגיד כי בשבת אסור לנענע, אז מדוע צמים את צום כיפור? הרי בשבת אסור לצום!
והרי אלו היו החכמים עצמם שאמרו "אין אנו יודעים מתן שכרן של מצוות".
ואנו יודעים שיש הקשר בין מתן שכר לקדושת המצווה
"לפי מדרגת ומעלת הדבר שמאבד כך הוא עונשו וכן לפי מדרגת ומעלת הדבר שמקיים כך הוא שכרו" (תפארת ישראל, פרק מ').
חולה בגללך ולא עליך
כי חז"ל גזרו מוקצה בשבת על לולב רק בא להראות לך מה כוחם של חכמים, מאותה סיבה לא תוקעים בשופר בשבת.
I Don't Want To Exist
הדבר לא שייך לוויכוח שלנו.
לא נורא, תקרא שוב עד שתבין את השייכות
לא, אבל יש להתענג משבת דאורייתא.
חולה בגללך ולא עליך
אתה מתכוון בהקשר אז למה צמים ביום שבת במידה ונופל כיפור?
הסברתי לך כבר פעמיים, ועכשיו זאת הפעם השלישית.
כיפור זה חג לפי התורה שיש לקיים אותו תמיד כל שנה, ולפי התורה אנו צריכים לקיים את כל החגים בזמנם.
אם כך תוכל לומר שכיפור יותר קדוש משבת, אז זהו שלא.
אם נופל יום כיפור בשבת אנחנו צמים אך ורק בלבד כי יש לקיים את כל החגים בזמנם ואין פה שום קשר לקדושה.
הקדושה לגבי זה כבר לא קשורה אחד לשני.
אם היו מביאים חג שהוא פחות קדוש משבת והיה עליו ציווי לעשות אותו בשבת היינו חייבים לעשות אותו בשבת אף על פי שהיו נמצאים בו איסורים בשבת.
ושוב אתה מתעלם, הרי גם סוכות הוא חג ויש לקיים אותו בזמנו, אז למה לא מנענעים לולב?
כי חז"ל גזרו מוקצה בשבת.
חכמים יכולים להפקיע דבר מן התורה בגלל גזירה שגזרו מדרבנן, וכך נעשה לגבי הלולב ביום שבת.
אתה מבין בכלל מה אתה אומר? איך זה מתקשר?
מה פתאום כיפור יותר קדוש משבת.
אני אסביר.
התורה ציוותה אותנו לצום ביום הכיפורים, כל שנה, תמיד.
עכשיו אם נופל יום הכיפורים בשבת אז יש לצום, למה? אחת הסיבות היא שמעלין בקודש ולא מורידין (מסכת מגילה) והסיבה השנייה היא שיש לקיים את כל החגים בזמנם, אף אם הם עוברים על חלק מהאיסורים שיש באותו יום, קח לדוגמה את יום הכיפורים-יש איסור לצום ביום השבת אלא אם כן הצום הזה בשבת גורם לך עונג ומשום מה אם נופל יום הכיפורים בשבת אנחנו צמים אף על פי שהצום לא גורם לנו עונג (לחלקנו).
עד פה, הכול ברור?
עכשיו נשארה השאלה, יש חגים כמו סוכות שלא עושים ככה כמו לנענע לולב ביום שבת, עכשיו נשארת השאלה הקשה, למה?
בוא נעשה הקדמה קצרה, חכמים יכולים להפקיע דבר מן התורה בגלל מצווה שהם גזרו מדרבנן, אוקיי?
עכשיו חכמים תיקנו שבסוכות לא נוכל לנענע לולב ביום השבת, למה? אני לא יודע-אבל ככה גזרו חכמים ויש להקשיב להם.
אני מאמין שיש לזה תשובה, רק שאני לא יודע אותה, מה שאני כן יודע זה שחכמים תיקנו את זה כך.
ידוע ששבת יותר חמור מיום כיפור. "חולה בגללך ולא עליך" יש לך מקור למה שאמרת?
אנונימי
אין לו שום מקור, אפשר להבין מההקשר שהוא כתב את זה שזאת סבירה.
הוא הביא מקור כשהוא דיבר על דרך תיאור יום הכיפורים בתנ"ך
"שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן הוּא לָכֶם" (ויקרא, טז', לא).

באמת יש בזה משהו
אם שבת מעל כיפור, למה כיפור מתואר כשבת שבתון?
"I Don't Want To Exist" זאת באמת שאלה טובה. אבל בגמרא כתוב ששבת יותר קדוש מיום כיפור אז מה אתה רוצה?
אנונימי
סתם נהנה לשאול שאלות
לא. על יום כיפור נאמר בתורה "שבת שבתון" כלומר שבת שהיא עוד יותר משבת...
אתם כל הזמן אומרים "גמרא גמרא", בינתיים לא ראיתי פה ציטוט משם.
חחח אל תבין לא נכון זה בסדר גמור, רק התכוונתי להגיד שזה לא סותר. אבל זה בסדר גמור שאתה שואל:)
אנונימי
אני חושב שיש משהו שלא הבנת, אף על פי כל הדיון שלי איתו.
בוא אני אסביר לך משהו ותנסה לקבל את זה ולא לתקוף, בסדר?
אחת הדעות לכך ששבת קדוש יותר מכיפור היא מכיוון שכתוב במסכת מגילה פרק ג' ''מעלין בקודש ולא מורידין''-ביום הכיפורים קוראים שישה וביום השבת קוראים שבעה.
זאת הוכחה חותכת לכך שיום שבת קדוש מכיפור.
בנוסף לכך העונש של מחלל שבת גרוע הרבה יותר מכיפור, עונש של מחלל שבת גרוע מרוצח!
הדעה השנייה היא מכיוון שלפי התורה יש לקיים את כל החגים בזמנם, אף על פי אם הם עוברים על איסורים כמו לדוגמה כיפור-יש איסור לצום בשבת אם כי לאדם יש תענוג מלצום בשבת אבל אם אין לו תענוג לצום בשבת ונופל יום כיפור על יום שבת, צמים.
גם אם אתה לא מוכן לקבל את העניין של הקודש, פה כבר אין קשר לקודש!
יש פה קשר למצווה דאורייתא! גם אם היו מביאים חג שהוא פחות קדוש פי 1000 מיום השבת והיה ציווי לקיים אותו בשבת אף על פי שזה עובר על איסורים של שבת היינו חייבים לקיים אותו.
לגבי הסתירה עם הלולב אני כבר הסברתי לו, אם אתה מעוניין תקרא בעצמך את התשובה.
אז בוא נעשה סדר בדברים.
1. יש לנו הוכחה חותכת שיום השבת קדוש מיום הכיפורים,''מעלין בקודש ולא מורידין'' כלומר שככל שיש יותר קוראים היום הזה יותר קדוש.
יום כיפור יש שישה קוראים וביום השבת יש שבעה קוראים, הבנת עכשיו?
2. צריך לקיים את החגים בזמנם, יום כיפור הוא חג שיש עליו ציווי מהתורה ולכן אף על פי שחל יום כיפור צמים אף על פי שאסור לצום בשבת אם כי זה גורם לך עונג.
כן, אני כבר הבנתי ששבת קדוש יותר מכיפור, פשוט תהיתי בשאלה שהוא העלה.
חולה בגללך ולא עליך
ואמר רבי יוחנן מכאן שאמצעי משובח ואחרון שקרא ארבעה משובח משום מעלין בקדש ולא מורידין
בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן בראשי חדשים ובחולו של מועד קורין ארבעה אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן ואין מפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה זה הכלל כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה ביום טוב חמשה ביוה"כ ששה בשבת שבעה אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן ומפטירין בנביא הפותח והחותם בתורה מברך
חחח בינתיים אתה זה שתוקף. אני רק מנסה להבין, גם אני יהודי. אבל אתה יודע מה אומרים, שלפעמים צריך להוריד ממך כדי להבין. שתחושת הניצחון שלנו מעוורת אותנו, כי צריך להקריב למען האמת.
שלא תבין אותי לא נכון, גם אני במרדף אחרי האמת (אף על פי שאת האמת שלי מצאתי ממזמן).
אין לי שום כוונה ''לנצח'' מישהו פה-אלא רק להוכיח את האמת.
מזמן*
להוכיח את האמת? ומה יעזור לגלות את האמת? הרי ההלכות ידועות, מה זה משנה מה חזק יותר? מה זה נותן אפשרות לכפירה?
כנראה שלא הבנת אותי.
התכוונתי האמת כלומר האמונה בבורא עולם ולא הפסיקה בהלכות.
זה העניין בלימוד תורה ללמוד מה חזק מה חלש וכו' ומהסיבה הזו לומדים גם גמרא ולא רק הלכות, אין קשר לכפירה.
אנונימי
מסכים איתך 100%
ולא רק גמרא והלכות, אלא גם את המקור לדברים האלה-התנ''ך.
אין קשר. לומדים את המקור להלכות. לא חשיבות של יום שלא תועיל.
תזהר בלשונך שלא תהיה אפיקורוס, כל דבר הכי קטן בתורה חשוב.
אנונימי
אל תדאג לי. הכל בתורה חשוב, אל תוציא לשון הרע, לא אמרתי שלא. רק אמרתי שאין חשיבות.
אחרי דיון ארוך אני מקווה שהבנו אחד את השני ואת הפסק ההלכה, זה הדבר החשוב ביותר.
לילה טוב:)
אני חושב שהדברים הובנו. אני מבקש סליחה אם מישהו נפגע במהלך הדיון.
אנונימי
גם אנכי מבקש את סליחתכם במקרה ונפגעתם ממני.
אני סולח לכולם, תגידו שגם אתם סולחים.
אנונימי
וגם הני מבקש סליחתכם
שרוי לכם מחול לכם מותר לכם
רק שלא ימחקו לנו את התגובות הנאמנים חחח
חחח לא לא ימחקו אל תדאג
אנונימי
"חולה בגללך ולא עליך" אתה סולח לי אם פגעתי?
אנונימי
מחול לך, מחול לך, מחול לך. לכולם.
שואל השאלה:
חחח כתבתי תשאלה ולא הלכתי וכתבתם מלא הודעות מה קרה מת העולם
שואל השאלה:
בקיצור ולענין אין כמו שבת וזהו ולא לריב כתבתי תשאלה לא שתריבו!