7 תשובות
יום כיפור שווה 7 שבתות אז נראה לי שיום כיפור אבל לא להמעיט בערך של יום שבת... (תיזהרו..)
אנונימי
יום כיפור
" שבת שבתון יהיה לכם "
כך כותב הרב נבצאל (לשעבר רב הכותל) בספרו "שיחות לפרשת השבוע":

"בעניין זה מתהלכת טעות, כאילו יום הכיפורים קדוש יותר משבת, בעוד שההפך הוא הנכון: אין בעולם זמן קדוש יותר מאשר השבת. ומתוך אי שימת לב, נוהגים לבסס את דבריהם על כך שהתורה כינתה את יום הכיפורים: "שבת שבתון" (ויקרא ט"ז ל"א), בעוד שיום השביעי נקרא רק שבת. ובמחילה מכבודם, נעלמו מעיניהם שלושה פסוקים מפורשים בתורה שאחד מהם נאמר בפרשתנו: "וביום השביעי שבת שבתון קודש לה'" (שמות ל"א, ט"ו), "וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' (שם ל"ה ב'), "וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש (ויקרא כ"ג ג'). וכפי שכולנו אומרים בתפילת השבת: "וקידשתו מכל הזמנים".
אנונימי
יום כיפור
ז"א גם אם יום כיפור יוצא בשבת צמים (בשבת אסור לצום כל שאר הצומות אם הם יוצאים בשבת דוחים אותם).
אבל גם שבת היא קדושה ביותר.
MHHH
שניהם קדושים, אבל חילול יום כיפור פחות גרוע מחילול שבת.
יום כיפור הוא מחילה על כל מעשינו, אבל עדיין שבת היא הקדושה ביותר.
אנונימי
יום שבת, וכל מי שאומר יום כיפור טועה.
אנונימית