9 תשובות
כן, ביום כיפור הכי חשוב לצום.
בגלל שיש שבת כל שבוע אנשים טועים וחושבים שלשמור את יום כיפור חשוב יותר, אבל זה לא נכון.
לשמור שבת זה אחד הדברים הכי חשובים אם לא הכי חשוב אפילו.
על כיפור כתוב "שבת שבתון". זה נכון. אבל גם על שבת כתוב "שבת שבתון", ונחשו מה, על שבת זה כתוב 5 פעמים כשעל כיפור זה כתוב רק פעם אחת. אז אם נלך לפי ההיגיון שהוצג פה, שבת קדושה פי 5 מיום כיפור.
שבת שלום וגמר חתימה טובה :)
שניהם חשובים וכיפור דוחה שבת ולא שבת דוחה כיפור.
אבל שניהם חשובים ושניהם מדאורייתא ועל שניהם מהתורה יש עונש מוות.
כיפור זה מתנה תחשבו יום שכולו קדושה ותפילות שאפשר להתנקות ולעשות חשבון נפש בלי כל ההפרעות מסביב לקבל על עצמכם להיות אנשים טובים יותר ולחשוב במי פגעתם וממי אתם צריכים לבקש סליחה ממש לצאת טהורים יום מדהים, משמעותי ומצמרר כי בכל זאת יום הדין.
כן. העונש על חילול שבת הוא סקילה, ואילו על כיפורים הוא רק כרת. כמו כן, בשבת עולים לתורה שבע פעמים, ואילו בכיפורים רק שש.
שבת.
Or~
יום כיפור לא מוזכר בלוחות הברית