תשובה אחת
עקרונות המשטר הדמוקרטי הם העקרונות הבסיסיים שעל פיהם מתנהל משטר דמוקרטי ובעזרתם מובטחת קיומה של מדינה בתור מדינה דמוקרטית. עקרונות המשטר הדמוקרטי הם עקרונות אוניברסליים התקפים בכל מדינה המגודרת בתור דמוקרטיה אך הפירוש של עקרונות המשטר הדמוקרטי יכול להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לאופיה והשקפתה.