2 תשובות
היגלה- להגלות אדם ממקום למקום זה לקחת אותו מהארץ שלו למקום אחר.
אנונימי
הבליע - גרם למשהו להבלע או להטמע בתוך קבוצה, כך שיחשב כחלק ממנה. לדוגמא: המנהל הבליע את הפסדי החודש האחרון בין הדיווחים האחרים כדי לא לעצבן את הדירקטור.

היגלה - שלח מישהו אחר לגלות, לדוגמא: הסנאט הגלה את הנשיא המודח אל מחוץ למדינה.

היגוי - ניווט, שליטה בהגה, ניהול מדיניות: לדוגמא: צוות ההיגוי של המשא ומתן החליט להתפשר על חלק מהעמדות.