8 תשובות
תלוי מי עושה...
אבל לא.
זה להגיע לקצב של כמעט אחד לשנייה בלי להתעייף לאורך כל הדקה
עם טכניקה נכונה מאוד קשה

כמו שעושים בבתי ספר קל מאוד
לא,
25 בחצי דקה
לא וואלה קשהה
קל זה יחסי ואינדיבידואלי.