4 תשובות
I choose- הווה
I chose- עבר:)
אי אפשר להגיד בחרתי בהווה.. הכוונה לבחירה? בוחר?
הווה- CHOICEING
עבר- CHOICED