3 תשובות
כן
עתיד אמכור
הווה מוכרת
מכרתי זה בעבר.
בעתיד - אמכור
בהווה- מוכר
עבר -מכרתי
הווה - מוכר/מוכרת
עתיד - אמכור