2 תשובות
swam, went
בעתיד אני לא יודעת אבל בהווה זה אותו הדבר