6 תשובות
אתקשר
גוף מדבר בעתיד תמיד יתחיל בא' ולא בי'
אני אתקשר
הוא יתקשר
אני אתקשר, אני מתקשר, אני התקשרתי
הוא יתקשר, הוא מתקשר, הוא התקשר
אתקשר (אותיות אית"ן), ובהווה מתקשר.
יתקשר - עתיד, גוף שלישי (נסתר)
אומרים אתקשר ^^ אחפש, אנסה, אכנס, אנקה, וכו':)